Součiny Fréchetovských prostorů

Titulní stránka

Miroslav Olšák, červenec 2015

English version: Products of Fréchet spaces

Jako každý student snažící se projít studiem bez zbytečných zdržování jsem vypracoval svou diplomovou práci. Práce se týká protipříkladů na to, kdy jednotlivé prostory jsou Fréchetovské, ale jejich součin není. Více může práci přiblížit:

Abstrakt: Práce se zabývá konstrukcemi příkladů k-tice prostorů, jejichž součin nemá Fréchet-Urysohnovu vlastnost, ale všechny menší podsoučiny ji mají. Pro tyto konstrukce jsou použity skoro disjunktní systémy. V práci je zopakována konstrukce Petra Simona dvou kompaktních prostorů s touto vlastností. Pro příklad s více prostory práce zobecňuje pojmy skoro disjunktních systémů do více dimenzí a předvádí konstrukci obecného takového příkladu za pomocí silně úplně separabilního maximálního skoro disjunktního systému. Ten je sestrojen za předpokladu s <= b, kde s je splitting number a b je bounding number.

Práce je ve formátu PDF ke stažení ZDE.

TeXové zdrojáky (včetně maker CUstyle a OPmac) jsou ke stažení ZDE.

Pokud máte k práci dotazy, můžete mě kontaktovat e-mailem (mirek zavináč olsak tečka net) nebo přes jabber (valsorim zavináč jabbim tečka cz).

Bakalářská práce: Kvadratické rovnice na slovech

Disertační práce: Generalizing CSP-related results to infinite algebras