English/Angličtina    |    Czech/Čeština

Program grid -- řešení lušťovek z www.griddlers.net

Mirek Olšák a Petr Olšák

Luštitelům malovaných křížovek nebo jen zájemcům o tuto problematiku nabízíme počítačový program, který tyto lušťovky řeší. Program se jmenuje grid a má následující vlastnosti:

Download:

Novinky verze 1.2

Historie

Hodně radosti při používání programu a ještě více radosti při zkoumání jeho algoritmů přejí

Autoři

Poznámka. Doslechli jsme se, že systém MS Windows je standardně dodáván bez překladače jazyka C (sic!), takže se může stát, že uživatelé tohoto obskurního systému nebudou mít možnost program přeložit. Díky johny na ammo.sk, který program pro tuto platformu přeložil, jej nyní i pro MS Windows můžete provozovat z gridexe.zip. Archiv úloh a dokumentace jsou nadále zabaleny jen na grid.tgz.

Připravujeme:

Programy grid-printer a grid-šifrator máme zatím v alpha verzích v nepublikovatelném stavu.


Czech/Čeština    |    English/Angličtina

Program grid -- griddler solver, nonogram solver, see www.griddlers.net

Mirek Olšák and Petr Olšák

We offer to puzzler enthusiasts a computer program which solves the nonogram puzzles (griddler puzzles). The name of this program is grid and it have the following advantages:

Download:

News in version 1.2

History

Enjoy!

Notice The MS Win system is distributed usually without C compiler. Thus, MS Win users can apply the gridexe.zip with binary code of the program for this obscured platform (thanks to johny on ammo.sk who compiled our program).

We have under construction:

The grid-printer and grid-sifrator programs are only in alpha versions no ready to put them to public.